Beter boeren met Boerenverstand

Meer rendement uit de bodem

Bij Boerenverstand staat innovatie in de landbouw centraal. Wij staan dagelijks tussen boer, overheid, onderzoek, onderwijs en de markt. Onze adviseurs, ons netwerk en onze boerencoaches zorgen voor creatievere oplossingen, zodat een blije aarde en blije koeien altijd samen blijven gaan met blije boeren, blije consumenten en blije burgers!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"RT @Folkertklaas86: Ook op de opleiding gebruiken ze @Boerenverstand met een vleugje @ErikSmale 👍🏻🐮 #mijnrantsoenwijzer http://t.co/9fD5j8 …"

@Boerenverstand

"‘Percentage drogestof sturen op maaitijdstip’ - Nieuws - Melkvee.nl - nieuws voor de melkveehouder http://t.co/vbX5Q3qeNZ "

@Boerenverstand

"De toekomst van het weidevogelbeheer: http://t.co/5Lssy32eEQ "

@Boerenverstand

"Sterk negatieve correlatie tussen milieubeleid en agrarische biodiversiteit - Climategate.nl http://t.co/9n3BY8Bhh2 "

@Boerenverstand