Beter boeren met Boerenverstand

Meer rendement uit de bodem

Bij Boerenverstand staat innovatie in de landbouw centraal. Wij staan dagelijks tussen boer, overheid, onderzoek, onderwijs en de markt. Onze adviseurs, ons netwerk en onze boerencoaches zorgen voor creatievere oplossingen, zodat een blije aarde en blije koeien altijd samen blijven gaan met blije boeren, blije consumenten en blije burgers!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"Vanavond bespreking verduurzaming pachtbeleid landgoed #vilsteren toewerken naar langere termijn afspraken en stimulansen voor duurzaamheid"

@Boerenverstand

"In Assen voor uitrol @melkveedrenthe programma"

@Boerenverstand

"Vanavond de film “winst met kringlooplandbouw” in Utrecht Oost @CooperatieOgen"

@Boerenverstand

"Tweede Kamer wil aangepast mestbeleid voor weidevogels https://t.co/STav6lmq3J Goed werk @TjeerdD66 Op dit moment… https://t.co/cr2kJYqvif "

@Boerenverstand