Op woensdag 18 april sloten we het 10e jaar kringlooplandbouw in Midden-Delfland af met een excursie. De groep melkveehouders heeft grote vooruitgang geboekt. Vooral de hoeveelheid eiwit van eigen land is flink toegenomen! Ze zijn klaar voor de toekomst, zeker gezien de visie grondgebondenheid die door LTO en NZO is gepresenteerd. Eiwit van eigen land is daarin een belangrijk parameter voor grondgebondenheid.

Enkele resultaten van 10 jaar kringlooplandbouw zijn dat de CO2 uitstoot fors is gedaald met gemiddeld 15%. Tevens is er minder uitspoeling naar de bodem door een stijging van de fosfaatbenutting in de bodem.

De bijeenkomst vond plaats op de prachtige locatie van Urban Farmers, waar ze bovenin een gebouw tilapia kweken. Ook dit gaf mooie inzichten en inspiratie aan de deelnemende boeren die misschien nog een schuur over hebben?

30 april 2018
door

Commententaren zijn gesloten.