”Mijn naam is Robert Kuiper, 20 jaar oud en afkomstig uit het Overijsselse dorp Rouveen.  

Ik ben 4e jaars student aan de Aeres Hogeschool in Dronten en voor mijn afstudeerstage loop ik bij Boerenverstand.

Bij Boerenverstand werk ik actief mee aan een project in Utrecht-Oost om met behulp van pilotboeren de duurzaamheid op melkveebedrijven te verhogen.

Ik ben geïnteresseerd in duurzame kringlooplandbouw. Met name het weten te benutten van het eigen voer en dat om te kunnen zetten tot melk, spreekt mij aan.”