Mijn naam is Maartje Bos. Ik woon al mijn hele leven in het kleine maar mooie dorp Ederveen, gelegen in de Gelderse Vallei. Zelf kom ik niet van een boerderij maar mijn beide ouders wel. Ik ben dus wel bekend met het boerenleven. Op dit moment ben ik bezig met afronden van mijn studie Animal Science in Wageningen met de specialisatie Animal Production Systems. Het laatste onderdeel van mijn studie is mijn stage en die doe ik nu dus bij Boerenverstand.

Mijn stage opdracht gaat over de KringloopWijzer. Op dit moment zijn melkveehouders verplicht om de KringloopWijzer in te vullen. Het instrument is echter nog niet ingepast in het beleid. Vanuit verschillende hoeken is er bezorgdheid geuit over de geschiktheid van de KringloopWijzer als beleidsinstrument. Zo zou het instrument extensieve bedrijven niet goed weergeven of zelfs tot intensivering leiden.

Mijn taak is om de knelpunten van de KringloopWijzer in kaart te brengen door verschillende mensen hierover te interviewen en in het KringloopWijzer model te duiken. Wanneer de knelpunten in kaart gebracht zijn, wordt er gekeken naar waar nou echt het probleem zit en kan er gezocht worden naar oplossingen. Het uiteindelijke doel is namelijk dat de KringloopWijzer bruikbaar wordt voor iedereen!