Mijn naam is Matthijs Kampert. Ik ben opgegroeid op een melkvee- en loonbedrijf in Lunteren, een dorpje op de Veluwe. Nadat ik de MBO opleiding dier en veehouderij afgerond heb, ben ik door gaan studeren op de Aeres hogeschool in Dronten. Inmiddels zit ik in het laatste jaar van mijn studie Agrarisch Ondernemerschap.

Samen met enkele partners is Boerenverstand bezig met het ontwikkelen van een bedrijfsspecifieke bouwplantool. Met deze bouwplantool krijgt de melkveehouder in beeld welke voedergewassen het best op zijn bedrijf geteeld kunnen worden. In dit project heb ik de opdracht om uit te zoeken welke zaken allemaal van belang zijn bij het telen van een alternatief voedergewas. Dit varieert van de geschiktheid van het voedergewas bij een bepaalde grondsoort, tot het inpassen van het voedergewas in het rantsoen. Naast deze technische aspecten wordt ook vanuit economisch oogpunt een beeld gegeven wat dan de meest geschikte gewassen zijn om te telen.