Veel kennis ligt al vele jaren op de plank. De kunst is om deze kennis geïmplementeerd te krijgen op het boerenbedrijf of in de organisatie. Boerenverstand adviseert op het gebied van duurzame melkveehouderij. Klanten zijn zuivelfabrieken, agrarische natuur-en landschapsverenigingen, provincies, gemeentes, waterschappen, NGO’s, banken, scholen en onderzoeksinstellingen.

Agrarische natuurverenigingen/collectieven

Boerenverstand maakt samen met agrarische natuurverenigingen studiegroepprogramma’s op maat. We hebben veel kennis over het nieuwe landbouwbeleid en de vergroening. Maar ook van het nieuwe plattelandsbeleid (POP).

Boerenbedrijven

Voor boerenbedrijven bieden we studiegroepen aan, onder andere gericht op de Kringlooplandbouw, bodem en onafhankelijk rantsoenadvies. Voor verenigingen van boeren geven we lezingen en workshops.

Melkfabrieken

Steeds meer bedrijven maken duidelijk aan de consument dat er duurzaam geproduceerd wordt. Om dit concreet te maken ontwikkelde Boerenverstand voor CONO Kaasmakers het KringloopKompas en voor FrieslandCampina een tool om biodiversiteit op het boerenbedrijf te scoren.

Overheden

Boerenverstand gaat concreet aan de slag in gebieden om maatschappelijke doelen te realiseren. Denk aan het nitraatprobleem, fosfaatoverschot, biodiversiteit en klimaat. In gesprekken met overheden kan bekeken worden hoe concrete oplossingen ingepast kunnen worden in het beleid.

Wil je meer weten over dit project?

Neem contact op met ons