Sinds 1998 kennen we de mineralenbalans (input-output). In 2004 kregen we BEX (een dierbalans). De Kringloopwijzer combineert beiden en beschrijft de volledige N, P en C kringloop op het melkveebedrijf. Maar het invullen van een kringloopwijzer maakt nog geen kringloopboer! Het draait om het succesvol afstemmen van uw bodems op de voerproductie op de koeien voor de juiste mestkwaliteit voor de bodem.

De kringloopwijzer

De kringloopwijzer maakt “kringloopprestaties” inzichtelijk, zoals verliezen van ammoniak, bodem N en P overschotten, opbrengsten van het land en benuttingen. Maar uiteindelijk ook de CO2 uitstoot, de ecologische voetafdruk en de organische stof opbouw of afbraak. De Kringloopwijzer is ontwikkeld door Wageningen UR Koeien en Kansen PPP Agro, DMS en Boerenverstand. Het is gebaseerd op wetenschappelijk en internationaal erkende rekenregels en is gratis beschikbaar voor alle melkveehouders. De kringloopwijzer vormt het hart van het eerder ontwikkelde kringloop-kompas (voor CONO Kaasmakers). Voor elke melkveehouder die wil weten waar hij staat wat betreft milieuprestaties een onmisbaar instrument!

Kringlooplandbouw

Vul de kringloopwijzer in en bepaal waar u staat. Wilt u aan de slag met het verbeteren van de resultaten? Er liggen oplossingen bij kringlooplandbouw. Boerenverstand heeft samen met DMS een speciale website met alle kennis over kringlooplandbouw gelanceerd. Bekijk deze hier.

Wil je meer weten over dit project?

Neem contact op met ons