Boerenverstand vindt dat koeien voeren simpeler en effectiever kan! Niet tot twee cijfers achter de komma, maar voor de komma het optimale rantsoen bepalen. Maak het perfecte rantsoen voor gezonde koeien, hoge (voer) efficiëntie van eigen ruwvoer, minder krachtvoer en lagere kosten met MijnRantsoenwijzer.

Mijn Rantsoenwijzer is bedoeld voor melkveehouders, dierenartsen, studenten en adviseurs.

Zelf aan de slag met de rantsoenwijzer?

In principe kunt u zelf aan de slag met de Rantsoenwijzer. De website www.mijnrantsoenwijzer.nl wijst zichzelf. Boerenverstand verzorgt workshops of lezingen over de Rantsoenwijzer. Ook trainen we onze boerencoaches om het instrument toe te passen.

Wat is het doel van MijnRantsoenwijzer?

Zolang de voerkosten tussen melkveebedrijven nog altijd sterk variëren (2 cent tot soms meer dan 5 cent/kg melk = 1 inkomen verschil!), is er ook nog werk aan de winkel. Tegelijkertijd komt er minder eiwit in het voer als gevolg van het mestbeleid, is het ureumgetal steeds centraler komen te staan en staat de grote import van krachtvoer uit andere landen ter discussie. Succesvol voeren is daarom belangrijk voor de eigen portemonnee, het milieu en de ecologische voetafdruk!

Wanneer u zelf beter weet wat u moet kopen, kan uw voerleverancier daar ook een beter passend product bijleveren. U beheerst de hoofdlijnen en uw voeradviseur kan helpen uw rantsoen in detail aan te passen. Maar niet andersom, want dan kost het u geld!

Advies op maat of aan de slag met een studiegroep?

Neem contact op met Boerenverstand voor de mogelijkheden.

Wil je meer weten over dit project?

Neem contact op met ons