Innovatie begint met altijd een goed idee! Boerenverstand is erg goed in het omzetten van ideeën naar concrete producten. De kunst is om bestaande kennis beter te integreren en zo te komen tot beter toepasbare of nieuwe kennis.

Als het gaat om duurzame landbouw is er ontzettend veel onderzocht, maar veel kennis is versnipperd. Een boer werkt integraal en juist de toepassing blijkt in de praktijk lastig. .

Wij denken en werken  integraal en komen zo tot producten en nieuwe inzichten die wel werken.

Voorbeelden:

  • Kringloopcertificaat maakt duurzaamheid concreet, inzichtelijk en afrekenbaar
  • Gebiedscoöperatie in de IJsseldelta genereert nieuwe inkomsten
  • BodemConditieScore maakt bodemkwaliteit meetbaar en daarmee afrekenbaar

Wil je meer weten over dit project?

Neem contact op met ons