Voor het duurzaamheidsprogramma van CONO Kaasmakers verzorgt Boerenverstand 2 thematrajecten. Een groep in Noord-Holland waar het accent de komende 2 jaar zal liggen op biodiversiteit (het inpassen van natuurland in het rantsoen) en een groep rond Ommen (Overijssel) met het accent op de voerefficiëntie.

CONO Kaasmakers werkt met het ‘Caring Dairy’ principe. Het ‘Caring Dairy’ principe bestaat uit drie pijlers: ‘Blije Aarde’, ‘Blije Koeien’, ‘Blije Boeren’.

In dit project wil CONO wil toewerken naar een ‘Blije Aarde’. Dit betekend dat veehouders en de kaasmakerij rekening houden met klimaat en milieu. Centraal staat het landschap waarin de kaasmakerij staat en de veehouders werken. De activiteiten die zij ondernemen hebben zo min mogelijk belasting op het milieu en het klimaat.

Meer informatie is te vinden op de website van CONO.

Meer dan 20 melkveehouders participeren en ze komen 6 keer bij elkaar. Er worden externe sprekers ingehuurd, samengewerkt met Gerrit Hege (de boeren veearts) en excursies gepland, zoals naar het slachthuis om eens echte koeienpensen van dichtbij te bekijken.

Bouwmanswg 10 7711 BK NIEUWLEUSEN

Dit project deden we met:

Wil je meer weten over dit project?

Neem contact op met ons