Het project DuurzaamBodemBeheer had als doel de deelnemers inzicht te geven over  bodembeheer, zodat ze bemesting, graslandmanagement en het rantsoen verder kunnen optimaliseren. Voor elke deelnemer is aan de hand van de BEX een analyse gemaakt en vergeleken met kengetallen en gemiddeldes van andere bedrijven. Een zoektocht naar meer melk uit de bodem, met minder verliezen!

Resultaten project Duurzaam Bodembeheer Gelderse Vallei

  • Massaal inzetten op BEX was de start van het project en heeft zich doorontwikkeld tot de kringloopwijzer
  • Fosfaatbelasting is aanzienlijk verminderd
  • De gemiddelde opbrengsten van het land zijn toegenomen. 270 kg droge stof gras en 585 kg droge stof maïs meer per hectare
  • Er is een hogere benutting van stikstof (3%) en fosfaat (6%) op bedrijfsniveau gerealiseerd. Dien te gevolgen lagere overschotten aan stikstof (-31kg/ha) en fosfaat (-3kg/ha)

Het project DuurzaamBodemBeheer Gelderse Vallei is een project van Vallei Horste dat is uitgevoerd in samenwerking met Boerenverstand, Dirksen management support, K&G Advies en DLV.

Van dit project is een brochure gemaakt die een volledig overzicht geeft.

Voskuilerweg 41, 3931 MV Woudenberg, Nederland

Dit project deden we met:

Wil je meer weten over dit project?

Neem contact op met ons