De melkveehouderij is een belangrijke economische drager van de Nederlandse bodem. Het mineralenoverschot vormt echter een bedreiging. Hoewel verbeteringen zijn bereikt in de mineralenverliezen in de Nederlandse melkveehouderij laten Europese kaarten, waarop inzicht wordt geboden in mineralenoverschotten, Nederland dieprood kleuren. De KRW doelstellingen worden nog niet gehaald en verdere aanscherping van regelgeving hangt als een donkere wolk boven de Nederlandse melkveehouderij.

Het kan anders

Kan een gezonde bedrijfsvoering met ruimte om te ondernemen ook worden gecombineerd met winst voor milieu en natuur? Boerenverstand denkt van wel! Door kort gezegd de kringloop op het melkveehouderijbedrijf te optimaliseren en te certificeren is er een aanpak mogelijk waarbij verbetering van economie en milieu hand in hand kunnen gaan. In het verlengde ligt belonen van uitmuntende prestaties in het vooruitzicht. Melkveehouders kunnen dan worden beloond voor gerealiseerde milieuwinst. Die beloning kan financieel zijn (bijvoorbeeld ingebouwd in de vergroening van het GLB, of een hogere melkprijs), indirect financieel (bijvoorbeeld door kortingen of voordelen bij financiering, verzekeringen, pacht, OZB of waterschapslasten) of anderszins (bijvoorbeeld door ondernemingsruimte in Natura2000 gebieden). De showcase gaat in twee gebiedspilots experimenteren met dit systeem; de modellering, certificering en monitoring uit te werken; de economische en ecologische voordelen te onderbouwen en de bereidheid van belanghebbenden tot valorisatie te toetsen en wijze van participatie uit te werken.

De pilot is samen met boerencoöperatie CONO Kaasmakers in de Beemsterpolder. CONO wil nu en in de toekomst duurzaam geproduceerde melk betrekken van haar eigen leden voor de Beemsterkaas. De boerenleden moet kunnen blijven produceren tegen een scherpe kostprijs en met een zo laag mogelijke milieu- en klimaatimpact. De tweede pilot is samen met de provincie Drenthe. De Provincie Drenthe loopt vast in met name de beperkingen die vergunningsverlening stelt in Natura2000 gebieden en zoekt ook naar vernieuwen- de oplossingen om duurzaam bodembeheer in te brengen in het GLB. De kern van de aanpak zit in het kringloopcertificaat. Met behulp van deze showcase en de steun van SKB in deze fase verwacht Boerenverstand de komende jaren een zelfstandig en levensvatbaar product te ontwikkelen, waarbij een volwassen markt is gerealiseerd voor milieuprestaties door de melkveehouderij in Nederland.

Drenthe, Nederland

Dit project deden we met:

Wil je meer weten over dit project?

Neem contact op met ons