Het open agrarische veenweidelandschap van Midden-Delfland heeft een rijke cultuurhistorie en landschappelijke waarde voor inwoners, ondernemers en bezoekers waarin de melkveehouderij een belangrijke rol speelt. Samen met LTO Delflands Groen, Gemeente Midden-Delfland en de provincie Zuid-Holland werkt Boerenverstand in het programma kringloopboeren Midden-Delfland. Het project ging in 2010 van start om het agrarische cultuurlandschap met koe in de wei te behouden en te ontwikkelen.

Boerenverstand verzameld en analyseert de kringloopcijfers van ± 25 melkveehouders die deelnemen aan het programma en samen werken aan een veilig, aantrekkelijk en open agrarisch cultuurlandschap met als fundament de kringlooplandbouw.
De kringloopcijfers worden besproken tijdens studiegroepbijeenkomsten waar de melkveehouders aan deelnemen en er wordt gediscussieerd over het versterken van de twee pijlers van het programma ‘bedrijfskracht en gebiedskracht’.

Daarnaast is boerenverstand – Lieke – betrokken bij een speciaal programma voor jonge boeren. Want zonder nieuwe generaties boeren houden we Midden Delfland niet open, groen en levendig.

Op deze manier ondersteunt Boerenverstand de melkveehouders die op deze manier bijdragen aan een veilig, aantrekkelijk en open agrarisch cultuurlandschap.

Meer informatie kunt u vinden op  kringloopboeren Midden-Delfland 

Zouteveenseweg 28, 2636 EH Schipluiden, Nederland

Dit project deden we met:

Wil je meer weten over dit project?

Neem contact op met ons