In 2014 ging het project kringlooplandbouw voor melkveehouders in Midden Limburg van start. Waarom kringlooplandbouw? Een goed renderende en schonere melkveehouderijsector is een absolute voorwaarde voor het voortbestaan en behoud van een open en afwisselend buitengebied in Midden Limburg.

De melkveehouderij is in Limburg een belangrijke economische drager en in sterke mate gezichtsbepalend. In andere provincies blijkt dat er duidelijke verbeteringen en concrete resultaten zijn bereikt door het werken met kringlopen. Binnen het project ‘Kringlooplandbouw, aan de slag met melkveehouders in Midden Limburg’ werd het boerenvakmanschap bevorderd: schoon & zuinig boeren.

Dit betekent een robuust bedrijfssysteem met toekomstperspectief dat verder gaat dan hier en daar wat besparingen. Het vraagt visie, durf en ondernemerschap. Niet alleen op het eigen bedrijf maar ook (en in toenemende mate) in de regio waar het bedrijf zich bevind. Strategische samenwerkingen, nieuwe vormen van kostenbeheersing of financiering en het vinden van economische nieuwe pijlers onder het bedrijf.

Het project

In 2014 hebben twee studiegroepen, 4 bijeenkomsten gehad. Tijdens de bijeenkomsten zijn ervaringen uitgewisseld aan de hand van de bedrijfseigen cijfers van de deelnemers. De kleine groepen maakte het mogelijk om praktische zaken op te pakken. De studiegroepen richten zich voornamelijk op bewustwording en boden veel praktische handvatten om op het eigen bedrijf aan de slag te gaan.

1. bespreking van cijfers Kringloopwijzer en uitwisseling van kennis tussen gevorderde en beginnende groep
2. Excusie en BodemConditieScore
3. MijnRantsoenWijzer
4. Lezing voor alle Kinrgloopwijzer deelnemers

In het voorjaar wordt het kringloopcertificaat uitgereikt. Met dit certificaat wordt in een oogopslag duidelijk wat de huidige duurzaamheidsprestaties van het bedrijf zijn. Handig voor de boer, maar vooral ook handig voor overheden, zoals de provincie en het waterschap die boeren zo kunnen scoren en mogelijk belonen voor hun duurzame inspanningen.

Bekijk hier het bedrijfsportret van een van de deelnemers.

Dit project, waar zeker 23 melkveehouders aan deelnemen, wordt gefinancierd door LLTL, Provincie Limburg en stichting Bronsgroen. Het project wordt uitgevoerd samen met communicatieburo Frank&Frij.

Kelpen-Oler, Limburg, Nederland

Dit project deden we met:

Wil je meer weten over dit project?

Neem contact op met ons