De moderne melkveehouder weet tot 2 cijfers achter de komma hoeveel melk er uit zijn koeien komt. Helaas weet hij nog niet tot 2 cijfers voor de komma hoeveel er van zijn eigen gras-en maisland komt. Ondanks dat het land de duurste productiefactor is blijven investeringen om meer te weten achterwegen. In het praktijknetwerk ‘Loonwerker maakt melkveehouder kringloopwijzer’ zoeken we naar mogelijkheden hoe meer nuttige data te verzamelen.

Er worden veel aannames gemaakt met als gevolg geen bemesting op maat, inefficiëntie in de kringloopwijzer (foute getallen in de kringloopwijzer) en uiteindelijk onvoldoende benutting van het eigen voer. Door nauwkeuriger te bemesten en te voeren kunnen veel onnodige verliezen naar bodem, lucht en water voorkomen worden. Ook kan er misschien meer eiwit in het gras geoogst worden zodat minder eiwit (meestal in de vorm van soja) aangekocht hoeft te worden.

Extra metingen worden meestal als kostprijsverhogend gezien en als de melkveehouder er niet om vraagt zal de loonwerker geen noodzaak zien om  in meetapparatuur te investeren. Binnen dit praktijknetwerk staat echter een innovatieve loonwerker centraal met zijn klanten. Gezamenlijk zoeken ze naar (kosten)effectieve tools om de ruwvoeropbrengsten snel en nauwkeurig te meten en ze zo uiteindelijk ook te verhogen. Loonwerker Volkerink Heino gaat komend seizoen de ruwvoeropbrengst meten bij 3 van zijn klanten. Dutch Sense heeft de regie binnen het praktijknetwerk en verder worden ervaringen en kennis van Boerenverstand gebruikt.

De activiteiten schematisch:

ActiviteitWanneerResultaat
Aftrap bijeenkomst en uitwerken kringloopwijzers 2013nov 2013Deelnemers werken samen met specialisten in 4 intervisie bijeenkomsten aan meer inzicht en specifieke verbeterpunten van de kringloop zoals bodem, koe, mest en voer.
Kennisavond BodembenuttingBodem Conditie Score Middagjan 201429 januari heeft Volkerink Heino een kennisavond georganiseerd over bodembenutting aan de hand van deMaisopbrengst over 2013. Met de schop de grond in! Aan de hand van een visuele bodemanalyse de bodembenutting verbeteren.
Start registratie bemesting gras en mais percelen (continue registratie gedurende looptijd)maart/april 2014 Inzicht in mate en effectiviteit van bemesting
Meetweken gras snede 1 mei 2014Inzicht drogestof (ds) opbrengst per perceel + meetgegevens kuildichtheid
Meetweken gras snede 2juni/juli 2014 Inzicht in ds opbrengst per perceel + kuildichtheid
Meetweken gras snede 3juli/aug 2014 Inzicht in ds opbrengst per perceel + kuildichtheid
Meetweken gras snede 4aug/sept 2014Inzicht in ds opbrengst per perceel + kuildichtheid
Meetweken gras snede 5okt 2014 Inzicht in ds opbrengst per perceel + kuildichtheid
meetweken maïsokt 2014 Inzicht in ds opbrengst per perceel + kuildichtheid
Evaluatie bijeenkomstnov 2014Bespreking resultaten metingen en analyse/kringloopwijzers
Verbeterd bemestingsplan op basis van praktijknetwerkervaring. Kennis delen via o.a. CumelaBegin 2015Verbeterde bemestingsplannen voor elke deelnemende melkveehouder. Ervaringen en inzichten landelijk delen. Artikel met resultaten in blad Grondig en landbouwmedia

Uit het vakblad GRONDIG:
Loonwerker steeds belangrijker: Een belangrijke schakel in het proces is de loonwerker. Die zal meer en meer de hele ruwvoerwinning voor zijn rekening nemen. “We gaan naar bedrijven met een gemiddelde melkproductie boven de één miljoen kilogram melk. Die hebben hun handen vol aan het melken, de koeien en het verzorgen van het jongvee. Voor het ruwvoerproces blijft geen tijd meer over. (Lees hier het hele artikel)

De resultaten

Resultaten:

Heino, Nederland

Dit project deden we met:

Wil je meer weten over dit project?

Neem contact op met ons