In samenwerking met de stichting MEI en Dirksen Management Support voert Boerenverstand het meerjarig studieclub- en kennisontwikkelingsprogramma uit met de titel DUURZAAM BOER BLIJVEN in Groningen. Dit programma is gericht op het verder terugdringen van de milieubelasting via kringloopbenadering.
Het doel van dit programma is om de melkveehouders in Groningen zowel economisch als ecologisch duurzamer verder te ontwikkelen om zo de omgeving minder te belasten, de mineralenverliezen te verminderen de emissie van broeikasgassen te reduceren.

In de studiegroepen leren de melkveehouders aan de hand van de eigen bedrijfscijfers over het optimaliseren van de bedrijfskringloop. Op de aspecten, milieudruk, financiering, lastenverlaging, kostenbesparing, natuurbeheer en regionale ontwikkeling en wordt er samengewerkt met akkerbouwers om meer te leren over het sluiten van de bodem-plant-dier-mest kringloop op regionaal niveau.

Elk jaar ontvangen melkveehouders die hebben deelgenomen aan het MEI- programma een kringloopcertificaat. Dit geeft aan dat ze zich hebben ingezet om hun bedrijven verder te verduurzamen en te optimaliseren en daarmee voldoen aan de criteria op het gebied van, luchtkwaliteit, waterkwaliteit, bodemkwaliteit, klimaatprestaties en bedrijfskringloop.

Lagelandsterweg 3, 9623 PC Lageland, Nederland

Dit project deden we met:

Wil je meer weten over dit project?

Neem contact op met ons