Dit praktijknetwerk bestaat uit melkveehouders en akkerbouwers uit de Veenkolonie in Groningen en Drenthe. Zij zijn actief betrokken en gaan ze weer met een schop in de grond om te kijken naar hun bodem. Ook gaan de melkveehouders. akkerbouwers en gebiedspartijen tijdens bijeenkomsten een dialoog aan over duurzame melkveehouderij.

Voor de veenkoloniën wordt een specifieke BodemConditieScore ontwikkeld en wordt er binnen dit praktijknetwerk gezocht naar vormen van beloning voor een efficiënte kringloop(wijzer) en een duurzamer bouwplan. Hierbij kan gedacht worden aan beloning via mestwet, provincie (vergunningen), waterschap etc.

Verder wordt in dit praktijknetwerk gekeken hoe het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de markt (melkfabrieken en afnemers van aardappelen, bieten en graan) het sluiten van een bodem-plant-dier-mest kringloop in de veenkoloniën verder kunnen stimmuleren.

veendam

Dit project deden we met:

Wil je meer weten over dit project?

Neem contact op met ons