Aangenaam! Mijn naam is Simon Doornenbal, 23 jaar oud en woonachtig op het melkveebedrijf van mijn ouders in Linschoten, Utrecht. Momenteel bevind ik mij in het 4e en tevens laatste leerjaar van de opleiding Agrarisch Ondernemerschap Dier- en Veehouderij aan de Aeres Hogeschool in Dronten. De keuze voor deze HBO opleiding was voor mij al snel gemaakt na het afronden van de MBO opleiding melkveehouderij in Houten. Ik zocht naar meer verdieping in de agrarische sector, mede omdat ik later het melkveebedrijf van mijn ouders wil voortzetten en dit wil combineren met een baan binnen de periferie van de melkveehouderij.

Sinds augustus ben ik gestart met mijn afstudeerstage bij Boerenverstand. Het leek mij interessant om stage te lopen bij Boerenverstand omdat ze zich actief bezighouden met de veranderingen in de veehouderij en een duidelijke visie bij kringlooplandbouw hebben. Naast deze stage volg ik ook de minor Veevoeding & Gewas, waarbij ik meer leer over veevoeding, de teelt van voedergewassen en het mestgebruik in de rundveehouderij. Vervolgens start ik in het voorjaar met de minor Ondernemen met Natuur waarbij de boerenpraktijk wordt gekoppeld met de natuur. Tijdens mijn stage zal ik mij voornamelijk bezighouden met een opdracht om veehouders meer ondersteuning te geven voor de keuzes rondom het rantsoen. Hiermee hoop ik veehouders meer handvatten beschikbaar te stellen om zo een betere benutting van het rantsoen te realiseren.

Tijdens de stage hoop ik veel nieuwe kennis en inzichten op te doen, wat ik mijn latere werk kan benutten. Daarnaast hoop ik mijn steentje bij te kunnen dragen met het uitvoeren van de opdracht voor Boerenverstand en kijk ik uit naar een leuke en leerzame stageperiode.

31 augustus 2020
door Bart Housmans

Commententaren zijn gesloten.