Boerenverstand werkt vanuit een duidelijke visie op de landbouw. Om kansen op een lange termijn inkomen van boeren (overal ter wereld) te vergroten, is het belangrijk verdienmodellen in drie richtingen te ontwikkelen. Volgens Boerenverstand staat een schone en zuinige productie (kringlooplandbouw) met gezonde dieren en gezonde bodems altijd aan de basis. Via het product, ofwel via de markt kan meer verdiend worden. Denk aan premies voor meer duurzaamheid, maar ook aan nieuwe (niche)producten. Ook aan de omgeving kan meer verdiend worden, denk aan groen-blauwe diensten, ecosystem services of aan tal van verbredingsactiviteiten. Wij inspireren u graag over alle mogelijkheden!

Het driehoekmodel, ontwikkeld door de leerstoel Rurale Sociologie van Wageningen Universiteit, staat centraal bij Boerenverstand. Het model laat zien in welke richtingen de boer meer kan verdienen. Het gaat uit van drie mogelijke orientaties/richtingen: herfundering, verbreding en verdieping.

Herfundering is de basis: door te sturen op het sluiten van kringlopen met gezonde dieren, maakt de boer optimaal gebruik van het eigen land. Tools als de Kringloopwijzer, Rantsoenwijzer en de BodemConditiescore komen hierbij goed van pas.

Verbreding: een groeiende groep ondernemers maakt gebruik van de plek waar ze boeren en hebben veel aandacht voor hun product, de omliggende natuur, biodiversiteit en de waterkwaliteit. Er is ook gelegenheid voor educatie en het ‘beleven’ van die omgeving.

Verdieping vraagt om intensief samenwerken met andere agrarisch ondernemers en ketenpartijen. Hierbij kan gedacht worden aan het produceren van streekproducten voor de lokale gemeenschap en het ontwikkelen van nieuwe, ambachtelijke producten, zo van het erf in de supermarkt.