Ben jij op zoek naar een originele stage of afstudeeropdracht? Boerenverstand geeft je de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen op een leuke werkplek midden in Utrecht stad. Met een team van enthousiaste en gemotiveerde professionals om je heen en met veel mogelijkheden heel praktijkgericht “de boer op te gaan”. Samen kijken we naar een leuke en nuttige opdracht voor jou periferie- of afstudeerstage. Hieronder enkele ideeën:

1. Kringlooplandbouw in Europees perspectief
Nederland zet hard in op kringlooplandbouw, maar Europa ziet Nederland als een intensief landbouwgebied. Nederland wil specifieke beleidsoplossingen aan hun boeren bieden, Europa denkt dat we verder willen intensiveren. Hoe denken andere landen over kringlooplandbouw? en wat is hun beleid rondom N, P & C?

2. Veevoeding, hoe precies moeten we het maken?
Boerenverstand ervaart in de praktijk dat modellen in de veevoeding onvoldoende aansluiten bij de ambitie van een duurzame melkveehouderij. Meer cijfers achter de komma, geavanceerdere voederwaardesystemen of onderzoek naar aminozuren lijkt vooral positief uit te pakken voor de industrie. Kan dit anders? Welke ontwikkelingen zijn nodig en nuttig?

3. De koe als veroorzaker van klimaatproblemen of de oplossing om kringlopen te sluiten?
Koeien worden door hun methaanproductie (een broeikasgas) gezien als 20x schadelijker dan auto’s. Toch kan ze als een van de weinige diersoorten ruwe celstof (waardeloos materiaal) omzetten tot hoogwaardige dierlijke producten. Daarnaast eet ze gras, een van de weinige gewassen die netto organische stof op kan bouwen in de bodem. Hoe zit het precies?

4. Biodiversiteit, een kwestie van slim combineren of radicaal kiezen?
Er is veel te doen over agro-biodiversiteit. De meningen lopen uiteen van een extensiveringsbeleid tot het scheiden van functies.. Melkfabrieken verkopen Natuurinclusieve landbouw, maar Natuurexclusieve landbouw bestaat niet. Welke kansen zijn er voor biodiversiteit? Hoe waarderen we het? En hoe kan een scoresysteem eruit zien?

5. Nederland Maïsland
Van juli tot oktober kun je niet meer over de mais heen turen als je door het Nederlandse landschap fietst. Mais lijkt het wondergewas, maar wat zijn de neveneffecten van mono-maïscultuur? Hoe komen we naar meer biodiverse bouwplannen met meerwaarde voor boer, bodem en maatschappij? Hoe is het zo gekomen? En hoe is de trend te keren?

Interesse? Neem contact met ons op!